MOBIPART – Furniture Components – Custom manufacturing

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Als u deze website gebruikt en een aanvraag indient, moet u de voorwaarden accepteren die expliciet en exclusief worden vermeld op de website www.mobipart.ro. SC MOBIPART S.R.L. kan deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De nieuwste versie is alleen online te vinden door naar de pagina Algemene voorwaarden te gaan die wordt weergegeven op de website www.mobipart.ro.

Deze sectie vertegenwoordigt de contractuele wettelijke regeling van de relatie tussen de partijen (dealer en consument). 1270 van het nieuwe burgerlijk wetboek, heeft het geldige gesloten contract de rechtskracht tussen de contracterende partijen.

Bezoekers hebben constant toegang tot de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website om deze te allen tijde te kunnen raadplegen.

Het normatieve kader

S.C. website MOBIPART S.R.L. Het is onderworpen aan de toepasselijke Roemeense wetgeving, waarbij de relatie tussen de partijen wordt geregeld door de volgende normatieve handelingen:

GO nee. 21/1992 over consumentenbescherming;

GEO nr. 34/2014 betreffende consumentenrechten in overeenkomsten gesloten met professionals;

Wet 363/2007 betreffende de bestrijding van verkeerde praktijken van dealers met betrekking tot consumenten en harmonisatie van de regels met de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming;

Wet 365/2002 inzake elektronische handel.

Informatie over eigenaar en beheerder

De website mobipart.ro is eigendom van en wordt rechtstreeks beheerd door S.C. MOBIPART S.R.L. en is gevestigd in: Sat Sanbotin, nummer 168, Comuna Daesti, Jud. Valcea, Roemenië.

Het registratienummer in het handelsregister is J38 / 35/1999

De unieke registratiecode is RO 11404632

De website verkoopt alleen producten in Roemenië.

SC MOBIPART S.R.L. realiseert de activiteit van online presentatie van diensten via de website www.mobipart.ro, het enige online eigendom dat het bezit en waardoor het handel drijft en de presentatie van diensten. Een andere associatie of de wetteloze presentatie van bedrijfsgegevens zet S.C. MOBIPART S.R.L. jegens elke natuurlijke of rechtspersoon.

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de mobipart.ro website, inloggen en toegang tot de aangeboden diensten houdt een aanvaarding in door de consument van onderstaande algemene voorwaarden, met alle gevolgen van aanvaarding ervan.

Als de consument niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vragen wij u te weigeren onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen. SC MOBIPART S.R.L. behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden weergegeven op de website www.mobipart.ro op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en / of te herzien. Met dit laatste argument vragen we consumenten om regelmatig wijzigingen bij te houden, tenminste voordat ze een bestelling plaatsen. Een belangrijke reden voor de mogelijke veranderingen is de voortdurende bijwerking van de nationale wetten voor online handel en de verwerking van persoonsgegevens.

Copyright ©

De informatie op de website www.mobipart.ro is van S.C. MOBIPART S.R.L., daarom kan deze informatie worden verkregen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van S.C. op geen enkele manier worden gepubliceerd, verzonden of gekopieerd. MOBIPART S.R.L. Wie beheert de website. Het niet naleven van deze voorwaarden wordt beheerst door wet nr. 8/1996 met betrekking tot copyright en naburige rechten. Elke inbreuk op het auteursrecht kan worden gemeld aan het e-mailadres mobipart@mobipart.ro.

De sluiting van het contract

Door een aanvraag te registreren op de website www.mobipart.ro, gaat de koper akkoord met de S.C. MOBIPART S.R.L., elk telefonisch of per e-mail. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de belastingfactuur wordt uitgereikt en niet bij aanvang van de aanvraag of voor de automatische bevestiging van ontvangst van deze aanvraag. Het automatisch afgeven van een ontvangstbevestiging van de bestelling is NIET gelijk aan het sluiten van het contract tussen de verkoper en de koper.

Na een online of e-mailverzoek behoudt de verkoper zich het recht voor om gerechtvaardigde redenen om de bestelling van de consument / koper zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. Tegelijkertijd behouden we ons het recht voor om de hoeveelheid producten van elk verzoek te wijzigen, afhankelijk van hun beschikbaarheid in voorraad.

De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website www.mobipart.ro zijn geldig zolang ze actief (zichtbaar) online blijven. Prijzen kunnen variëren afhankelijk van S.C. MOBIPART S.R.L.

De producten vallen binnen het assortiment van S.C. MOBIPART S.R.L ..

Beperking van aansprakelijkheid

We herhalen,

dat het bedrijf S.C. MOBIPART S.R.L. realiseert de online presentatieactiviteit uitsluitend via de website www.mobipart.ro, het enige online eigendom dat het bezit en waarmee het presentatieactiviteiten en openbare communicatie met consumenten uitvoert. Een andere koppeling of het wetteloos presenteren van bedrijfsgegevens vindt niet plaats in een

op geen enkele manier S.C. MOBIPART S.R.L. jegens elke natuurlijke of rechtspersoon. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijziging, schorsing of stopzetting van de website www.mobipart.ro, geheel of gedeeltelijk.

annuleer bestelling

SC MOBIPART S.R.L. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor druk- of weergavefouten met betrekking tot prijzen, functies of afbeeldingen van de producten.

In het geval dat een bestelling vanwege dergelijke fouten niet kan worden bewaard, zal S.C. MOBIPART S.R.L. behoudt zich het recht voor om de bestelling zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

SC MOBIPART S.R.L. streeft ernaar nauwkeurige informatie te verstrekken over de prijs en kenmerken van de producten. Sommige prijzen kunnen fout zijn.

SC MOBIPART S.R.L. behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren in de volgende situaties, zonder dat de ene partij later verplicht is aan de andere of zonder dat de ene partij de andere kan claimen:

De diensten zijn niet langer in die van MOBIPART S.R.L.

De door de koper verstrekte gegevens zijn onvolledig en / of onjuist.

De koper is bij de S.C. MOBIPART S.R.L.

De prijzen van de producten worden bepaald in overeenstemming met de S.C. MOBIPART S.R.L. De aan de klant aangeboden prijzen zijn exclusief transportbelastingen. Deze belastingen worden doorberekend aan de eindprijs.

MOBIPART SRL maakt ook gebruik van de transportdiensten van andere bedrijven.

De verantwoordelijkheid voor deze transportdiensten ligt volledig bij de dienstverleners. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de voorwaarden van de transportdiensten te kennen en te accepteren voordat ze het gebruik van deze diensten accepteren.

privacy

In overeenstemming met de vereisten van wet nr. 677/2001 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens, gewijzigd en aangevuld, evenals wet nr. 506/2004 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het gebied van elektronische communicatie de website www.mobipart.ro, die wordt beheerd door SC MOBIPART S.R.L. is verplicht de door de consument verstrekte persoonsgegevens online of telefonisch onder veilige voorwaarden en uitsluitend voor de genoemde doeleinden te beheren.

Het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens is om deze te gebruiken om bestelde producten te factureren.

De consument is verplicht om de daadwerkelijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om de factuur voor de bestelde producten op te stellen in overeenstemming met de belastingcode. Het recht van S.C. om gegevensoverdracht te weigeren of om valse gegevens te verstrekken, wordt bepaald door S.C. MOBIPART S.R.L. Het annuleren van de bestelling wordt als fictief beschouwd.

De geregistreerde informatie is bedoeld voor gebruik door de exploitant voor het leveren van de producten en wordt alleen meegedeeld door de consument die een verzoek indient op de website www.mobipart.ro. Volgens wet nr. 677/2001 profiteert de consument van het recht op toegang, toegang tot gegevens, het recht om niet onderworpen te zijn aan een individuele beslissing en het recht om contact op te nemen met de rechterlijke macht. Tegelijkertijd heeft de consument het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en te verzoeken dat de gegevens worden verwijderd. Als sommige van de verzonden gegevens onjuist zijn, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar dpo@mobipart.ro

Procesvoering

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen in der minne worden opgelost.

Als de minnelijke oplossing niet mogelijk is, alternatief volgens artikel 25 van het GO-nr. 28/2015 betreffende de alternatieve beslechting van geschillen tussen consumenten en detailhandelaren, die de bepalingen van Verordening 524/2013 over de online beslechting van consumentengeschillen implementeert, kunt u contact opnemen met een SAL-bedrijf in Roemenië.

Voor elk probleem met betrekking tot S.C. MOBIPART S.R.L., we helpen u graag op telefoonnummer +40 744 790 659 en op het e-mailadres mobipart@mobipart.ro

Als u doorgaat met uw actie, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

By continuing browsing, you agree to the use of cookies.
Open chat